Vyhlášky

Vyvěšeno
14. 06. 2021
PDF, 205.7Kb Stáhnout

Požární řád

Vyvěšeno
26. 02. 2021
PDF, 122.4Kb Stáhnout

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

Vyvěšeno
13. 05. 2020
PDF, 234.2Kb Stáhnout

Řád veřejných pohřebišť městyse Nové Veselí

Vyvěšeno
07. 01. 2020
PDF, 115.3Kb Stáhnout

Obecně závazná vyhláška městyse č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

Tato vyhláška nabyla účinnosti 1. 1. 2020.

Vyvěšeno
13. 02. 2018
PDF, 126.3Kb Stáhnout

Obecně závazná vyhláška městyse Nové Veselí č. 1/2018

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno
07. 12. 2017
PDF, 490Kb Stáhnout

Obecně závazná vyhláška městyse Nové Veselí č. 2/2017

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Nové Veselí

Vyvěšeno
05. 09. 2017
PDF, 327.8Kb Stáhnout

Sazebník úhrad nákladů

Vyvěšeno
25. 03. 2017
PDF, 530.3Kb Stáhnout

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

o nočním klidu

Vyvěšeno
24. 04. 2014
PDF, 100Kb Stáhnout

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 - územní plán obce

Obecně závazná vyhláška číslo 1/2004 o závazné části územního plánu obce Nové Veselí. Zastupitelstvo obce Nové Veselí na svém zasedání dne 23.04.2004 usnesením č. 10 schválilo dle § 84 odst. 2 písm. b), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění v souladu s § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon) v platném znění změnu č. 1 územního plánu obce Nové Veselí a dle § 29 odst. 2 stavebního zá­kona vymezilo jeho závaznou část. Na základě tohoto usnesení a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb. o ob­cích v platném znění a dle § 29 odst. 3 stavebního zákona vydává obecně závaznou vyhlášku o závazné části územního plánu obce Nové Veselí.

Vyvěšeno
17. 01. 2013
PDF, 2.2Mb Stáhnout

Tržní řád

nařízení rady městyse č. 1/2013

Vyvěšeno
15. 03. 2011
PDF, 639.8Kb Stáhnout

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2011

Část VI - poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obecně závazné vyhlášky č. 1/ ze dne 11. 3. 2011. ZRUŠENO VYHLÁŠKOU Č. 1/2012

Vyvěšeno
12. 01. 2011
PDF, 1.3Mb Stáhnout

Nařízení č. 1/2011 o provádění zimní údržby

Vyvěšeno
12. 12. 2003
PDF, 33.5Kb Stáhnout

Obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o zajištění veřejného pořádku

Kontakt

Městys Nové Veselí
Na Městečku 114
592 14 Nové Veselí

E-mail: obec@noveveseli.cz
Tel.: 566 667 121
Tel.: 566 667 292
Mobil: 602 946 182

Meteoradar
Čapí webkamera

jak triditfond vysocinahavlickuv krajsvazek obci pooslavi

Odběr novinek

Přihlaste se k bezplatnému zasílání novinek z tohoto webu do Vaší e-mailové schránky.

V návaznosti na platnou legislativu v ČR v oblasti ochrany osobních údajů sdělujeme, že na všech společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných městysem Nové Veselí a ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkovou organizací mohou být pořizovány fotodokumentace, audio a video nahrávky, které případně budou zveřejňovány v tištěných a elektronických informačních médiích městyse Nové Veselí a ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové organizaci. Každý účastník na těchto akcích zároveň dává souhlas k možnému jeho zveřejnění v těchto médiích, jakož i dětí, za které zodpovídají v tomto souhlasu jejich zákonní zástupci.

Textová verze Mapa stránek Prohlášení o přístupnosti