Vyhlášky

Vyvěšeno
14. 06. 2021
PDF, 205.7Kb Stáhnout

Požární řád

Vyvěšeno
26. 02. 2021
PDF, 122.4Kb Stáhnout

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

Vyvěšeno
13. 05. 2020
PDF, 234.2Kb Stáhnout

Řád veřejných pohřebišť městyse Nové Veselí

Vyvěšeno
07. 01. 2020
PDF, 125.5Kb Stáhnout

Obecně závazná vyhláška městyse č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu

Tato vyhláška nabyla účinnosti 1. 1. 2020.

Vyvěšeno
07. 01. 2020
PDF, 115.3Kb Stáhnout

Obecně závazná vyhláška městyse č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

Tato vyhláška nabyla účinnosti 1. 1. 2020.

Vyvěšeno
03. 12. 2018
PDF, 86.7Kb Stáhnout

Řád veřejného pohřebiště

Vyvěšeno
03. 12. 2018
PDF, 33.5Kb Stáhnout

Obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o zajištění veřejného pořádku

Vyvěšeno
03. 12. 2018
PDF, 100Kb Stáhnout

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 - územní plán obce

Obecně závazná vyhláška číslo 1/2004 o závazné části územního plánu obce Nové Veselí. Zastupitelstvo obce Nové Veselí na svém zasedání dne 23.04.2004 usnesením č. 10 schválilo dle § 84 odst. 2 písm. b), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění v souladu s § 26 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon) v platném znění změnu č. 1 územního plánu obce Nové Veselí a dle § 29 odst. 2 stavebního zá­kona vymezilo jeho závaznou část. Na základě tohoto usnesení a v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb. o ob­cích v platném znění a dle § 29 odst. 3 stavebního zákona vydává obecně závaznou vyhlášku o závazné části územního plánu obce Nové Veselí.

Vyvěšeno
03. 12. 2018
PDF, 639.8Kb Stáhnout

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2011

Část VI - poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obecně závazné vyhlášky č. 1/ ze dne 11. 3. 2011. ZRUŠENO VYHLÁŠKOU Č. 1/2012

Vyvěšeno
03. 12. 2018
Sejmuto
02. 06. 2021
PDF, 1.3Mb Stáhnout

Nařízení č. 1/2011 o provádění zimní údržby

Vyvěšeno
03. 12. 2018
PDF, 530.3Kb Stáhnout

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

o nočním klidu

Vyvěšeno
03. 12. 2018
PDF, 327.8Kb Stáhnout

Sazebník úhrad nákladů

PDF, 490Kb Stáhnout

Obecně závazná vyhláška městyse Nové Veselí č. 2/2017

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Nové Veselí

PDF, 126.3Kb Stáhnout

Obecně závazná vyhláška městyse Nové Veselí č. 1/2018

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

PDF, 2.2Mb Stáhnout

Tržní řád

nařízení rady městyse č. 1/2013

Kontakt

Městys Nové Veselí
Na Městečku 114
592 14 Nové Veselí

E-mail: obec@noveveseli.cz
Tel.: 566 667 121
Tel.: 566 667 292
Mobil: 602 946 182

Meteoradar
Čapí webkamera

jak triditfond vysocinahavlickuv krajsvazek obci pooslavi

Odběr novinek

Přihlaste se k bezplatnému zasílání novinek z tohoto webu do Vaší e-mailové schránky.

V návaznosti na platnou legislativu v ČR v oblasti ochrany osobních údajů sdělujeme, že na všech společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných městysem Nové Veselí a ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkovou organizací mohou být pořizovány fotodokumentace, audio a video nahrávky, které případně budou zveřejňovány v tištěných a elektronických informačních médiích městyse Nové Veselí a ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové organizaci. Každý účastník na těchto akcích zároveň dává souhlas k možnému jeho zveřejnění v těchto médiích, jakož i dětí, za které zodpovídají v tomto souhlasu jejich zákonní zástupci.

Textová verze Mapa stránek Prohlášení o přístupnosti