18.09.2019

Starosta městyse blahopřeje družstvu mužů SDH za dosažení výborných výsledků v soutěžích.

16.09.2019

Zahrádkáři Nové Veselí oznamují že následující dvě moštování proběhnou v pátek místo v sobotu, tedy 20. září a 27. září v době od 14.00 - 19.00 hodin.

13.09.2019

Ve čtvrtek 19. 9. 2019 bude knihovna Nové Veselí uzavřena.

11.09.2019

Od 1. 1. 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Od tohoto data bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.

V Novém Veselí bude povinné čipování psů a vyznačení čísla čipu do očkovacího průkazu provedeno 3. 10. 2019 od 15.30 do 16.30 hodin na parkovišti u parku. S sebou očkovací průkazky, poplatek 300,- Kč za psa.

Číst dál...
09.09.2019

Ve dnech 20. 9. - 21. 9. 2019 budou u budovy Úřadu městyse Nové Veselí přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad.

Číst dál...
23.08.2019

Z důvodu plánovaných prací bude 21. 9. 2019  od 7.30 do 13.30 hodin přerušena dodávka el. energie v oblasti:

viz oznámení

23.08.2019

Zahrádkáři Nové Veselí zahajují v sobotu 31. 8. 2019 moštování jablek. Moštovat se bude každou sobotu až do odvolání v době od 7.00 - 12.00 hodin. Cena 5,- Kč za litr moštu.

viz plakát

20.08.2019

Upozorňujeme vlastníky lesů na nárůst stavu kůrovců v lesích. Proto vyzýváme vlastníky lesů v součinnosti s odborným lesním hospodářem k opětovnému prověření stavu jejich lesů a k odstranění a asanaci napadených stromů se zaměřením na stromy čerstvě schnoucí. Napadené dřevo je třeba urychleně mechanicky či chemicky ošetřit a to před výletem dospělců z napadeného dříví. Na tyto činnosti jsou poskytovány dotace. Vylétlé opuštěné souše se zpracovávat nemusí.

viz Upozornění

25.07.2019

VÝZVY A UPOZORNĚNÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU

„Vzhledem ke stávajícímu (resp. dlouhodobému) suchému období a nepříznivé hydrologické situaci především v podzemních vodách, vyzývá vodoprávní úřad všechny občany a podnikatelské subjekty na území ORP Žďár nad Sázavou k šetření s vodou a k omezení odběrů povrchových (vodní toky, nádrže) a především pak podzemních vod, včetně vody z vodovodního řadu. Jedná se zejména o odběry vody pro účely mytí aut, zalévání hřišť, zahrad, trávníků, napouštění bazénů, kropení zpevněných ploch apod.“

10.06.2019

Pokud se chystáte pálit klestí, nahlaště tuto skutečnost HZS Kraje Vysočina na následujícím odkazu: 

https://paleni.izscr.cz/  popř. tel: 950 291 111

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

30.10.2018

V návaznosti na platnou legislativu v ČR v oblasti ochrany osobních údajů sdělujeme, že na všech společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných městysem Nové Veselí a ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkovou organizací mohou být pořizovány fotodokumentace, audio a video nahrávky, které případně budou zveřejňovány v tištěných a elektronických informačních médiích městyse Nové Veselí a ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové organizaci. Každý účastník na těchto akcích zároveň dává souhlas k možnému jeho zveřejnění v těchto médiích, jakož i dětí, za které zodpovídají v tomto souhlasu jejich zákonní zástupci.

Kontakt

Městys Nové Veselí
Na Městečku 114
592 14 Nové Veselí

E-mail: obec@noveveseli.cz
Tel.: 566 667 121
Tel.: 566 667 292
Mobil: 602 946 182

Kde nás najdete
Čapí webkamera

jak triditfond vysocinahavlickuv krajsvazek obci pooslavi

Odběr novinek

Přihlaste se k bezplatnému zasílání novinek z tohoto webu do Vaší e-mailové schránky.

V návaznosti na platnou legislativu v ČR v oblasti ochrany osobních údajů sdělujeme, že na všech společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných městysem Nové Veselí a ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkovou organizací mohou být pořizovány fotodokumentace, audio a video nahrávky, které případně budou zveřejňovány v tištěných a elektronických informačních médiích městyse Nové Veselí a ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové organizaci. Každý účastník na těchto akcích zároveň dává souhlas k možnému jeho zveřejnění v těchto médiích, jakož i dětí, za které zodpovídají v tomto souhlasu jejich zákonní zástupci.

RSS sitemap