Všeobecné

Vyvěšeno
20. 06. 2022
Sejmuto
29. 06. 2022
DOCX, 18.5Kb Stáhnout

Pozvánka na 2. členskou schůzi dobrovolného svazku obcí Mikroregion Žďársko

29. 6. 2022 v 15.30 hod ve velké zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou

Vyvěšeno
13. 06. 2022
Sejmuto
27. 06. 2022
PDF, 185.5Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání ZM dne 27. 6. 2022

Vyvěšeno
03. 06. 2022
Sejmuto
14. 06. 2022
PDF, 108.3Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2022

Vyvěšeno
24. 05. 2022
Sejmuto
09. 06. 2022
PDF, 148Kb Stáhnout

Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno
17. 05. 2022
Sejmuto
02. 06. 2022
PDF, 630.9Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Stavební povolení Polní cesta C1 a C11, Březí nad Oslavou

Vyvěšeno
02. 05. 2022
Sejmuto
18. 05. 2022
PDF, 7.1Mb Stáhnout

Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno
29. 04. 2022
Sejmuto
10. 05. 2022
PDF, 104.5Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2022

Vyvěšeno
27. 04. 2022
Sejmuto
31. 05. 2022
PDF, 1.3Mb Stáhnout

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2021

Vyvěšeno
21. 04. 2022
Sejmuto
27. 05. 2022
PDF, 64.9Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2022

Vyvěšeno
11. 04. 2022
Sejmuto
28. 04. 2022
PDF, 214.2Kb Stáhnout

Pozvánka na valnou hromadu Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

Vyvěšeno
07. 04. 2022
Sejmuto
19. 04. 2022
PDF, 92.9Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse

dne 19. 4. 2022 v 18.00 hodin

Vyvěšeno
04. 04. 2022
Sejmuto
25. 04. 2022
PDF, 537.8Kb Stáhnout

Valná hromada SO Pooslaví

Vyvěšeno
24. 03. 2022
Sejmuto
10. 05. 2022
PDF, 56.5Kb Stáhnout
Vyvěšeno
16. 03. 2022
Sejmuto
01. 04. 2022
PDF, 2.9Mb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu

Vyvěšeno
08. 03. 2022
Sejmuto
24. 03. 2022
PDF, 209.9Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu

Schéma C

Schéma B

Vyvěšeno
04. 03. 2022
Sejmuto
15. 03. 2022
PDF, 100.2Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2022

dne 15. 3. 2022 v 10.00 hodin v sídle Kraje Vysočina

Vyvěšeno
15. 02. 2022
Sejmuto
03. 03. 2022
PDF, 1.1Mb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno
15. 02. 2022
Sejmuto
03. 03. 2022
PDF, 513.4Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení

Vyvěšeno
14. 02. 2022
Sejmuto
02. 03. 2022
PDF, 515.5Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Zahájení územního řízení

Vyvěšeno
01. 02. 2022
Sejmuto
10. 02. 2022
PDF, 186Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání ZM dne 10. 2. 2022

Vyvěšeno
01. 02. 2022
Sejmuto
17. 02. 2022
PDF, 5.7Mb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno
31. 01. 2022
Sejmuto
08. 02. 2022
PDF, 105Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2022

Vyvěšeno
31. 01. 2022
Sejmuto
16. 02. 2022
PDF, 402.9Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Národní plán povodí Labe

Národní plán povodí Dunaje

Národní plán povodí Odry

Vyvěšeno
13. 01. 2022
Sejmuto
24. 01. 2022
PDF, 87Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse

dne 24. 1. 2022 v 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse

program zde

Vyvěšeno
03. 01. 2022
Sejmuto
07. 02. 2022
PDF, 50.5Kb Stáhnout

Informace Finančního úřadu pro Kraj Vysočina - daň z nemovitých věcí

S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci v souvislosti s pokračujícím nepříznivým stavem výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky, je doporučeno omezit osobní kontakty s veřejností na všech územních pracovištích finančních úřadů, s výjimkou podatelen. Z tohoto důvodu se nedoporučuje osobní návštěva příslušného správce daně v těch případech, kdy by poplatník daně z nemovitých věcí potřeboval pomoci s vyplněním daňového přiznání k této dani. Pro usnadnění této složité situace, resp. vyplnění či podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, budou k informování poplatníků této daně na základě rozhodnutí Generálního finančního ředitelství určeny informační telefonní linky finanční správy, na kterých budou poskytovány základní informace.

Pro úplnost dodáváme, že další informace k dani z nemovitých věcí lze nalézt na internetu Finanční správy ČR www.financnisprava.cz .

Vyvěšeno
07. 12. 2021
Sejmuto
27. 12. 2021
DOCX, 33.8Kb Stáhnout

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpad. hosp.

Vyvěšeno
02. 12. 2021
Sejmuto
14. 12. 2021
PDF, 109.1Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2021

dne 14. 12. 2021 v 10.00 hodin v sídle Kraje Vysočina

Vyvěšeno
29. 11. 2021
Sejmuto
16. 12. 2021
PDF, 215.6Kb Stáhnout

Pozvánka na valnou hromadu Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

dne 16. 12. 2021 v 9.00 hodin 

Vyvěšeno
25. 11. 2021
Sejmuto
06. 12. 2021
PDF, 430.6Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Vyvěšeno
23. 11. 2021
Sejmuto
06. 12. 2021
PDF, 94.5Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse

6. 12. 2021 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Nové Veselí

Vyvěšeno
01. 11. 2021
Sejmuto
09. 11. 2021
PDF, 104.6Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2021

dne 9.11.2021 v 10.00  hodin v sídle Kraje Vysočina. 

Vyvěšeno
27. 10. 2021
Sejmuto
22. 11. 2021
PDF, 530.4Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání valné hromady SO POOSLAVÍ

Vyvěšeno
25. 10. 2021
Sejmuto
12. 05. 2016
PDF, 600.2Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity

Vyvěšeno
15. 10. 2021
Sejmuto
01. 11. 2021
PDF, 153.2Kb Stáhnout

Informace k průběhu kůrovcové kalamity. Výzva k vlastníkům lesů

Vyvěšeno
09. 10. 2021
Sejmuto
02. 05. 2022
PDF, 37.7Kb Stáhnout

Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR

Vyvěšeno
01. 10. 2021
Sejmuto
13. 10. 2021
PDF, 87.2Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse

dne 13. 10. 2021 v 18.00 hodin

Vyvěšeno
20. 09. 2021
Sejmuto
06. 10. 2021
PDF, 599.3Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity

Vyvěšeno
13. 09. 2021
Sejmuto
21. 09. 2021
PDF, 2.6Mb Stáhnout

Oznámení veřejnou vyhláškou - oprava silnice Rudolec

Vyvěšeno
13. 09. 2021
Sejmuto
21. 09. 2021
PDF, 1.3Mb Stáhnout

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy průtah obcí Rudolec

Vyvěšeno
03. 09. 2021
Sejmuto
18. 10. 2021
PDF, 115.5Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Oznámení řízení o návrhu Změna č. III Územního plánu

Vyvěšeno
03. 09. 2021
Sejmuto
14. 09. 2021
PDF, 112.8Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2021

dne 14. 9. 2021 v 10.00 hodin v sídle Kraje Vysočina

Vyvěšeno
24. 08. 2021
Sejmuto
09. 09. 2021
DOC, 133.5Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity

Vyvěšeno
23. 08. 2021
Sejmuto
30. 08. 2021
PDF, 188Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse

30. 8. 2021 v 18.00 hodin

Vyvěšeno
30. 07. 2021
Sejmuto
09. 10. 2021
PDF, 379.1Kb Stáhnout

Oznámení o době a místě konání voleb

Vyvěšeno
30. 07. 2021
Sejmuto
09. 10. 2021
PDF, 28.2Kb Stáhnout

Volby

Infromace o počtu a sídle volebních okrsků 

Vyvěšeno
26. 07. 2021
Sejmuto
11. 08. 2021
PDF, 158.3Kb Stáhnout

VV - stanovení přechodné úpravy provozu

grafické znázornění 

Vyvěšeno
29. 06. 2021
Sejmuto
05. 07. 2021
PDF, 87Kb Stáhnout

Pozvánka za zasedání zastupitelstva kraje dne 5. 7. 2021

Vyvěšeno
22. 06. 2021
Sejmuto
14. 07. 2021
PDF, 99Kb Stáhnout

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 14. 7. 2021

Vyvěšeno
21. 06. 2021
Sejmuto
01. 07. 2021
PDF, 187.7Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání ZM

Vyvěšeno
14. 06. 2021
Sejmuto
30. 06. 2021
PDF, 205.7Kb Stáhnout

Požární řád

Vyvěšeno
04. 06. 2021
Sejmuto
15. 06. 2021
PDF, 107.6Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2021

dne 15. 6. 2021 v 10.00 hodin v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále

Vyvěšeno
31. 05. 2021
Sejmuto
15. 06. 2021
PDF, 373.8Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy

Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje

Vyvěšeno
21. 05. 2021
Sejmuto
07. 06. 2021
PDF, 158.8Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Vyvěšeno
19. 05. 2021
Sejmuto
03. 06. 2021
PDF, 387.6Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno
18. 05. 2021
Sejmuto
03. 06. 2021
PDF, 2Mb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu v ul. Na Výsluní

Vyvěšeno
13. 05. 2021
Sejmuto
28. 05. 2021
PDF, 544.5Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno
04. 05. 2021
Sejmuto
31. 05. 2021
DOC, 25Kb Stáhnout

Pozvánka na valnou hromadu SO POOSLAVÍ

31. 5. 2021 v 15.30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Nové Veselí

Vyvěšeno
29. 04. 2021
Sejmuto
11. 05. 2021
PDF, 105.7Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2021

dne 11. 5. 2021 v 10.00 hodin v sídle Kraje Vysočina, v kongresovém sále

Vyvěšeno
22. 04. 2021
Sejmuto
07. 05. 2021
PDF, 242.7Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

Vyvěšeno
21. 04. 2021
Sejmuto
03. 05. 2021
PDF, 89.2Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání ZM

dne 3. 5. 2021

Vyvěšeno
21. 04. 2021
Sejmuto
27. 05. 2021
PDF, 65Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021

Vyvěšeno
16. 04. 2021
Sejmuto
17. 05. 2021
PDF, 2Mb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy

Vyvěšeno
01. 04. 2021
Sejmuto
16. 04. 2021
PDF, 2Mb Stáhnout

Veřejná vyhláška - o zahájení řízení s velkým počtem účastníků

Vyvěšeno
22. 03. 2021
Sejmuto
07. 04. 2021
PDF, 153.2Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - uvědomění o zahájení řízení o prodloužení lhůty k dokončení stavby

Vyvěšeno
17. 03. 2021
Sejmuto
02. 04. 2021
PDF, 173.1Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného úz. a stav. řízení a vodoprávního řízení

Vyvěšeno
17. 03. 2021
Sejmuto
26. 03. 2021
PDF, 92.2Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání ZM

dne 25. 3. 2021

Vyvěšeno
15. 03. 2021
Sejmuto
24. 03. 2021
PDF, 124.9Kb Stáhnout

VV - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Vyvěšeno
15. 03. 2021
Sejmuto
24. 03. 2021
PDF, 130.5Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Vyvěšeno
12. 03. 2021
Sejmuto
23. 03. 2021
PDF, 107.3Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2021

23. 3. 2021 v 10.00 hodin

Vyvěšeno
09. 03. 2021
Sejmuto
25. 03. 2021
PDF, 375.1Kb Stáhnout

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 - 2025 SVK Žďársko

Vyvěšeno
09. 03. 2021
Sejmuto
25. 03. 2021
PDF, 925.6Kb Stáhnout

Návrh závěrečného účtu SVK Žďársko za rok 2020

Zpráva auditora 2020 

Vyvěšeno
09. 03. 2021
Sejmuto
25. 03. 2021
PDF, 522Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu na rok 2021 SVK Žďársko

Vyvěšeno
09. 03. 2021
Sejmuto
25. 03. 2021
PDF, 251.5Kb Stáhnout

Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko 25. 3. 2021

Výpis ze zasedání předsednictva 

Vyvěšeno
09. 02. 2021
Sejmuto
31. 03. 2021
PDF, 260.2Kb Stáhnout

Informace Finančního úřadu pro Kraj Vysočina

Vyvěšeno
03. 02. 2021
Sejmuto
28. 05. 2021
PDF, 143.4Kb Stáhnout

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa

Vyvěšeno
01. 02. 2021
Sejmuto
16. 02. 2021
PDF, 164.1Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno
29. 01. 2021
Sejmuto
09. 02. 2021
PDF, 106.2Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2021

Vyvěšeno
28. 01. 2021
Sejmuto
15. 02. 2021
PDF, 122.4Kb Stáhnout

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

Vyvěšeno
18. 01. 2021
Sejmuto
27. 01. 2021
PDF, 91.4Kb Stáhnout

Pozvánka na jednání zastupitelstva

ve středu 27. 1. 2021 v 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.

Vyvěšeno
30. 12. 2020
Sejmuto
05. 02. 2021
PDF, 48.6Kb Stáhnout

Finanční úřad - oznámení

Vyvěšeno
10. 12. 2020
Sejmuto
22. 12. 2020
PDF, 100.2Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 8/2020

Vyvěšeno
25. 11. 2020
Sejmuto
09. 12. 2020
PDF, 92.6Kb Stáhnout

Pozvánka na jednání zastupitelstva

ve středu 9. 12. 2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse

Vyvěšeno
19. 11. 2020
Sejmuto
01. 12. 2020
PDF, 100.1Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2020

Vyvěšeno
19. 11. 2020
Sejmuto
06. 01. 2021
PDF, 113Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu Zprávy č. 2 o uplatňování Územního plánu Nové Veselí

Návrh Zprávy č. 2 o uplatňování Územního plánu Nové Veselí

Vyvěšeno
09. 11. 2020
Sejmuto
30. 11. 2020
PDF, 531Kb Stáhnout

Valná hromada SO Pooslaví

Vyvěšeno
26. 10. 2020
Sejmuto
10. 11. 2020
PDF, 197.3Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Vyvěšeno
13. 10. 2020
Sejmuto
21. 10. 2020
DOC, 30.5Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstava městyse Nové Veselí dne 21. 10. 2020

Vyvěšeno
12. 10. 2020
Sejmuto
21. 02. 2021

Úřední hodiny

 Úřední hodiny úřadu městyse

Pondělí     10.00 - 15.00 hod

Středa       12.00 - 17.00 hod

 

Z důvodu nařízení vlády se mění úřední hodiny úřadu městyse a budou platné do odvolání

 

 

Vyvěšeno
12. 10. 2020
Sejmuto
30. 10. 2020

Výsledky voleb II.kolo Senát PČR

výsledky 

Vyvěšeno
29. 09. 2020
Sejmuto
20. 10. 2020
PDF, 734.4Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno
04. 09. 2020
Sejmuto
30. 09. 2020
PDF, 841.3Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno
24. 08. 2020
Sejmuto
02. 09. 2020
PDF, 451.5Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Vyvěšeno
13. 08. 2020
Sejmuto
31. 10. 2020
PDF, 2.1Mb Stáhnout

VV - Opatření obecné povahy stanovení přehodné úpravy provozu

Radonín - Budeč, Nové Veselí - Bohdalov 

Vyvěšeno
10. 08. 2020
Sejmuto
24. 08. 2020
DOC, 34Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse

v pondělí 24. 8. 2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse

Vyvěšeno
05. 08. 2020
Sejmuto
20. 08. 2020
PDF, 486.2Kb Stáhnout

VV - Stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno
30. 07. 2020
Sejmuto
17. 08. 2020
PDF, 2.3Mb Stáhnout

VV - opatření obecné povahy

stanovení místní úpravy provozu - trvalé dopravní značení ulice Dolní - U Hudlíku 

Vyvěšeno
29. 07. 2020
Sejmuto
09. 09. 2020
PDF, 1Mb Stáhnout

VV - Opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu Nové Veselí - Matějov - Rosička 

Vyvěšeno
13. 07. 2020
Sejmuto
10. 10. 2020
PDF, 388Kb Stáhnout

Stanovení počtu členů VK a Informace o volebním okrsku Senát PČR

Vyvěšeno
13. 07. 2020
Sejmuto
10. 10. 2020
PDF, 420Kb Stáhnout

Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu PČR

Vyvěšeno
13. 07. 2020
Sejmuto
03. 10. 2020
PDF, 404.2Kb Stáhnout

Stanovení počtu členů VK a Informace o volebním okrsku ZK

Vyvěšeno
13. 07. 2020
Sejmuto
03. 10. 2020
PDF, 414.9Kb Stáhnout

Oznámení o době a místě konání voleb do ZK

Vyvěšeno
17. 06. 2020
Sejmuto
06. 07. 2020
PDF, 975.8Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno
16. 06. 2020
Sejmuto
30. 06. 2020
DOC, 35Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse

30. 6. 2020 v 18.00 hodin

Vyvěšeno
10. 06. 2020
Sejmuto
25. 06. 2020
PDF, 1.7Mb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Vyvěšeno
02. 06. 2020
Sejmuto
17. 06. 2020
PDF, 253.5Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

Vyvěšeno
01. 06. 2020
Sejmuto
23. 06. 2020
DOC, 26.5Kb Stáhnout

Pozvánka na valnou hromadu SO Pooslaví 22. 6. 2020

Vyvěšeno
25. 05. 2020
Sejmuto
11. 06. 2020
PDF, 240.2Kb Stáhnout

Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko dne 11. 6. 2020

Vyvěšeno
22. 05. 2020
Sejmuto
10. 06. 2020
PDF, 654.4Kb Stáhnout

Konkursní řízení - Ředitel/ka ZŠ a MŠ Nové Veselí

Vyvěšeno
19. 05. 2020
Sejmuto
03. 06. 2020
PDF, 2.2Mb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Vyvěšeno
12. 05. 2020
Sejmuto
27. 05. 2020
PDF, 233.6Kb Stáhnout

Řád veřejných pohřebišť městyse Nové Veselí

Vyvěšeno
11. 05. 2020
Sejmuto
26. 05. 2020
DOC, 35.5Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání členské schůze LDO Přibyslav

Vyvěšeno
06. 05. 2020
Sejmuto
29. 05. 2020
PDF, 376Kb Stáhnout

Oznámení hejtmana Kraje Vysočina o období déle trvajícícho nadměrného sucha

Vyvěšeno
29. 04. 2020
Sejmuto
14. 05. 2020
PDF, 173.3Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného úz. a stav. řízení a vodoprávního řízení - Kanalizace ul. Příčná

Vyvěšeno
28. 04. 2020
Sejmuto
29. 05. 2020
PDF, 1.3Mb Stáhnout

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019

Vyvěšeno
22. 04. 2020
Sejmuto
07. 05. 2020
PDF, 384.4Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno
22. 04. 2020
Sejmuto
27. 05. 2020
PDF, 65.4Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020

Vyvěšeno
17. 04. 2020
Sejmuto
04. 05. 2020
PDF, 846.1Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Oznámení změny termínu konání opakovaného veř. projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad úz. rozvoje Kraje Vysočina

Vyvěšeno
07. 04. 2020
Sejmuto
07. 04. 2020
DOCX, 12.6Kb Stáhnout

Informace k zasedání zastupitelstva městyse dne 7. 4. 2020

Vyvěšeno
07. 04. 2020
Sejmuto
02. 06. 2021
PDF, 203.5Kb Stáhnout

Nařízení Kraje Vysočina k zabezpečení požární ochrany

Vyvěšeno
07. 04. 2020
Sejmuto
02. 06. 2021
PDF, 208.8Kb Stáhnout

Oznámení hejtmana Kraje Vysočina o období déle trvajícícho nadměrného sucha

Vyvěšeno
06. 04. 2020
Sejmuto
07. 05. 2020
PDF, 259.2Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Vyvěšeno
03. 04. 2020
Sejmuto
20. 04. 2020
PDF, 603Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 1/2020

Vyvěšeno
02. 04. 2020
Sejmuto
21. 04. 2020
PDF, 660.7Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad úz. rozvoje Kraje Vysočina

Vyvěšeno
30. 03. 2020
Sejmuto
08. 04. 2020
PDF, 195.6Kb Stáhnout

Zasedání ZM dne 7. 4. 2020

Vyvěšeno
26. 03. 2020
Sejmuto
26. 04. 2020
PDF, 721.1Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno
16. 03. 2020
Sejmuto
18. 03. 2020
DOCX, 27.9Kb Stáhnout

Zrušení zasedání Zastupitelstva městyse Nové Veselí

Vyvěšeno
16. 03. 2020
Sejmuto
02. 06. 2021
PDF, 80.8Kb Stáhnout

Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Vyvěšeno
16. 03. 2020
Sejmuto
26. 03. 2020
PDF, 234.7Kb Stáhnout

Zrušení valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

Vyvěšeno
11. 03. 2020
Sejmuto
12. 03. 2020
PDF, 209Kb Stáhnout

Mimořádné opatření - zákaz akcí s účastí přesahující 100 osob

Vyvěšeno
05. 03. 2020
Sejmuto
26. 03. 2020
PDF, 229.3Kb Stáhnout

SVK - Pozvánka na valnou hromadu ZRUŠENO

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Valná hromada v konresovém sálu Hotelu Jehla Žďár nad Sázavou 26. 3. 2020 v 9.00 hod.

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2022

Seznam obcí

 

Vyvěšeno
03. 03. 2020
Sejmuto
19. 03. 2020
PDF, 188.4Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání ZM dne 18. 3. 2020 ZRUŠENO

Vyvěšeno
04. 02. 2020
Sejmuto
19. 02. 2020
PDF, 149.9Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno
03. 02. 2020
Sejmuto
18. 02. 2020
PDF, 608.7Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020

Vyvěšeno
22. 01. 2020
Sejmuto
06. 02. 2020
PDF, 68.2Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - vyzvednutí písemnosti

Vyvěšeno
22. 01. 2020
Sejmuto
10. 02. 2020
PDF, 287Kb Stáhnout

Výzva k podání nabídky + zadávací dokumentace k VZ Nové Veselí - výměna osvětlení ve sportovní hale

Přílohy:

Technická zpráva

Řez A

Řez B

Řez C

Silnoproud 1.NP

Silnoproud 2.NP

Rozpočtové náklady

Čestné prohlášení

Krycí list

Vyvěšeno
15. 01. 2020
Sejmuto
30. 06. 2020
PDF, 135.5Kb Stáhnout

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa

Kalamitní kůrovcové desatero

Vyvěšeno
14. 01. 2020
Sejmuto
23. 01. 2020
PDF, 89.4Kb Stáhnout

Pozvánka na jednání zastupitelstva

ve středu 22. 1. 2020 v 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse

Vyvěšeno
12. 12. 2019
Sejmuto
31. 12. 2019
PDF, 224.7Kb Stáhnout

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu

zrušuje část V - poplatek z ubytovací kapacity OZV č. 1/2011 o místních poplatcích ze dne 11.3.2011 

Vyvěšeno
12. 12. 2019
Sejmuto
31. 12. 2019
PDF, 214.3Kb Stáhnout

Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2019 o místním poplatků ze psů

zrušuje část II - poplatek ze psů OZV č. 1/2011 o místních poplatcích ze dne 11.3.2011 

Vyvěšeno
26. 11. 2019
Sejmuto
11. 12. 2019
PDF, 188.8Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání ZM dne 11.12. 2019

Středa 11. 12. 2019 18.00 hod 

Vyvěšeno
11. 11. 2019
Sejmuto
04. 12. 2019
PDF, 533.2Kb Stáhnout

Pozvánka na Valnou hromadu SO POOSLAVÍ

Vyvěšeno
07. 11. 2019
Sejmuto
25. 11. 2019
PDF, 185.4Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - předání lesních hospodářských osnov

Vyvěšeno
25. 10. 2019
Sejmuto
05. 11. 2019
PDF, 104.8Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2019

Vyvěšeno
25. 09. 2019
Sejmuto
09. 10. 2019
DOC, 33.5Kb Stáhnout

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Vyvěšeno
12. 09. 2019
Sejmuto
30. 09. 2019
PDF, 2Mb Stáhnout

Dražební vyhláška

Vyvěšeno
02. 09. 2019
Sejmuto
17. 09. 2019
PDF, 1.2Mb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno
02. 09. 2019
Sejmuto
10. 09. 2019
PDF, 108.2Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2019

Vyvěšeno
02. 09. 2019
Sejmuto
02. 02. 2020
PDF, 76.2Kb Stáhnout

Sdělení dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vyvěšeno
20. 08. 2019
Sejmuto
31. 10. 2019
PDF, 131.8Kb Stáhnout

Upozornění pro vlastníky lesa

Vyvěšeno
12. 08. 2019
Sejmuto
23. 09. 2019
PDF, 714.3Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Vyvěšeno
25. 07. 2019
Sejmuto
10. 12. 2019
PDF, 185.1Kb Stáhnout

Výzva - SUCHO

VÝZVY A UPOZORNĚNÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU

„Vzhledem ke stávajícímu (resp. dlouhodobému) suchému období a nepříznivé hydrologické situaci především v podzemních vodách, vyzývá vodoprávní úřad všechny občany  a podnikatelské subjekty na území ORP Žďár nad Sázavou k šetření s vodou a k omezení odběrů povrchových (vodní toky, nádrže) a především pak podzemních vod, včetně vody z vodovodního řadu. Jedná se zejména o odběry vody pro účely mytí aut, zalévání hřišť, zahrad, trávníků, napouštění bazénů, kropení zpevněných ploch apod.“

Vyvěšeno
15. 07. 2019
Sejmuto
31. 07. 2019
PDF, 1.3Mb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby Kabelový rozvod, optika

Vyvěšeno
10. 07. 2019
Sejmuto
25. 07. 2019
PDF, 595.1Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 4/2019 za účelem zpracování tzv. kůrovcové kalamity

Vyvěšeno
09. 07. 2019
Sejmuto
23. 07. 2019
PDF, 366.9Kb Stáhnout

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Vyvěšeno
10. 06. 2019
Sejmuto
18. 06. 2019
PDF, 102.7Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2019

Vyvěšeno
06. 06. 2019
Sejmuto
24. 06. 2019
PDF, 143.7Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno
27. 05. 2019
Sejmuto
06. 06. 2019

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2019

výsledky 

Vyvěšeno
20. 05. 2019
Sejmuto
05. 06. 2019
PDF, 571.8Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno
17. 05. 2019
Sejmuto
03. 06. 2019
PDF, 598.6Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy ke zpracování kůrovcové kalamity v CHKO Žďárské vrchy

Vyvěšeno
14. 05. 2019
Sejmuto
29. 05. 2019
PDF, 89.5Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse Nové Veselí dne 29. 5. 2019

Vyvěšeno
07. 05. 2019
Sejmuto
02. 06. 2019
PDF, 521.5Kb Stáhnout

Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva Nové Veselí - Matějov

Vyvěšeno
06. 05. 2019
Sejmuto
14. 05. 2019
PDF, 109.3Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2019

Vyvěšeno
26. 04. 2019
Sejmuto
27. 05. 2019
PDF, 1.4Mb Stáhnout

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Vyvěšeno
23. 04. 2019
Sejmuto
27. 05. 2019
PDF, 65.6Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019

Vyvěšeno
17. 04. 2019
Sejmuto
13. 05. 2019
PDF, 150.4Kb Stáhnout

Pozvánka na valnou hromadu Svazku obcí POOSLAVÍ

Vyvěšeno
09. 04. 2019
Sejmuto
23. 04. 2019
PDF, 923.2Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno
04. 04. 2019
Sejmuto
20. 04. 2019
PDF, 898.2Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. II Územního plánu Nové Veselí

Úplné znění Změny č. II ÚP Nové Veselí zde

Vyvěšeno
02. 04. 2019
Sejmuto
25. 04. 2019
PDF, 203.7Kb Stáhnout

Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko

dne 25. 4. 2019 od 14.30 hod kongreosvý sál hotelu jehla ve Žďáře nad Sázavou 

Vyvěšeno
02. 04. 2019
Sejmuto
18. 04. 2019
PDF, 1.1Mb Stáhnout

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby Veřejné osvětlení

Vyvěšeno
29. 03. 2019
Sejmuto
09. 04. 2019
PDF, 461.5Kb Stáhnout

Pozvánka na společnou schůzi zakladatelů Havl. kraj a valnou hromadu MAS Havl. kraj

Vyvěšeno
28. 03. 2019
Sejmuto
12. 04. 2019
PDF, 1.3Mb Stáhnout

VV - Územní rozhodnutí o umístění stavby Nové Veselí, Na Městečku - rekonstrukce NN

Vyvěšeno
21. 03. 2019
Sejmuto
03. 04. 2019
PDF, 190.4Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse

konaného dne 2. 4. 2019 v 18.00 hod v zasedací místnosti Úřadu městyse Nové Veselí 

Vyvěšeno
20. 03. 2019
Sejmuto
25. 05. 2019
PDF, 411.4Kb Stáhnout

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Vyvěšeno
20. 03. 2019
Sejmuto
25. 05. 2019
PDF, 402Kb Stáhnout

Informace o volbách do Evropského parlamentu

Stanovení počtu členů okrskové volební komise a informace o volebním okrsku. 

Vyvěšeno
18. 03. 2019
Sejmuto
26. 03. 2019
PDF, 109.5Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy: Instalace výtahu v budově zdrav. střediska

Vyvěšeno
15. 03. 2019
Sejmuto
02. 04. 2019
PDF, 875.7Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 2

Vyvěšeno
12. 03. 2019
Sejmuto
28. 03. 2019
PDF, 651.3Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno
11. 03. 2019
Sejmuto
19. 03. 2019
PDF, 108.8Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2019

Vyvěšeno
06. 03. 2019
Sejmuto
22. 03. 2019
PDF, 288.9Kb Stáhnout

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Vyvěšeno
28. 02. 2019
Sejmuto
19. 03. 2019
PDF, 343.4Kb Stáhnout

Návrh střednědobého výhledu SVK Žďársko na rok 2019-2022

Vyvěšeno
28. 02. 2019
Sejmuto
19. 03. 2019
PDF, 977.2Kb Stáhnout
Vyvěšeno
28. 02. 2019
Sejmuto
19. 03. 2019
PDF, 531Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu na rok 2019 SVK Žďársko

Vyvěšeno
28. 02. 2019
Sejmuto
19. 03. 2019
PDF, 227.1Kb Stáhnout

Pozvánka na valnou hromadu SVK Žďársko dne 19.3.2019

Vyvěšeno
28. 02. 2019
Sejmuto
30. 05. 2019
PDF, 286Kb Stáhnout

Informační leták - kalamitní kůrovcové desatero

Vyvěšeno
21. 02. 2019
Sejmuto
04. 03. 2019
PDF, 264.3Kb Stáhnout

Výzva k podání nabídky + zadávací dokumentace k VZ Stavební práce ve zdrav. středisku k instalaci os. výtahu

katastr

Požární zpráva

Půdory 1np bourání

Půdory 1np

Půdorys 1pp bourání

Půdorys 1pp

Půdorys 2np bourání

Půdorys 2np

Řez

Širší vztahy

Textová část

Základy

Návrh smlouvy o dílo

Krycí list nabídky

Čestné prohlášení

Slepý rozpočet - na požádání k zaslání e-mailem v excelu (podatelna@ou.noveveseli.cz)

Vyvěšeno
19. 02. 2019
Sejmuto
01. 04. 2019
PDF, 545.7Kb Stáhnout

Informace Finančního úřadu pro Kraj Vysočina

Vyvěšeno
14. 02. 2019
Sejmuto
01. 03. 2019
PDF, 485.3Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Kabelový rozvod, optika

Vyvěšeno
13. 02. 2019
Sejmuto
01. 03. 2019
PDF, 1.4Mb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Veřejné osvětlení

Vyvěšeno
05. 02. 2019
Sejmuto
21. 02. 2019
PDF, 2.2Mb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby rekonstrukce NN

Vyvěšeno
04. 02. 2019
Sejmuto
31. 03. 2019
PDF, 151.7Kb Stáhnout

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa

Předání lesní hospodářské evidence za rok 2018

Vyvěšeno
23. 01. 2019
Sejmuto
09. 02. 2019
PDF, 166.5Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu

Schéma označení pracovních míst

Vyvěšeno
18. 01. 2019
Sejmuto
30. 01. 2019
PDF, 115.1Kb Stáhnout

Pozvánka za zasedání zastupitelstva kraje dne 29. 1. 2019

Vyvěšeno
16. 01. 2019
Sejmuto
28. 01. 2019
PDF, 89.5Kb Stáhnout

Pozvánka na jednání zastupitelstva

dne 28. 1. 2019 od 18.00 hod v zasedací místnosti úřadu městyse. 

Vyvěšeno
14. 01. 2019
Sejmuto
31. 05. 2019
PDF, 115.2Kb Stáhnout

Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa

Vyvěšeno
21. 12. 2018
Sejmuto
14. 01. 2019
PDF, 263.1Kb Stáhnout

Výtah do zdravotního střediska - veřejná zakázka

Krycí list; čestné prohlášení; projektová dokumentace

Vyvěšeno
11. 12. 2018
Sejmuto
11. 01. 2019
PDF, 240.8Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1

Vyvěšeno
05. 12. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 474.4Kb Stáhnout

Žádost o poskytnutí informace - č.j. 1017/2018

Vyvěšeno
03. 12. 2018
Sejmuto
11. 12. 2018
PDF, 115.3Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje dne 11.12.2018

Vyvěšeno
29. 11. 2018
Sejmuto
17. 12. 2018
PDF, 267.8Kb Stáhnout

Výzva k podání nabídky + zadávací dokumentace k VZ Oprava chodníku K Újezdu

Krycí list, čestné prohlášení, slepý rozpočet,návrh smlouvy o dílo

Vyvěšeno
28. 11. 2018
Sejmuto
14. 12. 2018
PDF, 191.3Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse

dne 14. 12. 2018 od 18.00 hod

Vyvěšeno
13. 11. 2018
Sejmuto
05. 12. 2018
PDF, 623.2Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání valné hromady

Svazek obcí POOSLAVÍ dne 5. 12. od 15:00 hod - úřad městyse Nové Veselí 

Vyvěšeno
09. 11. 2018
Sejmuto
21. 12. 2018
PDF, 94.6Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu změny č. II územního plánu Nové Veselí

Přílohy:


výkres základního členění [PDF 605,36 kB]

hlavní výkres [PDF 733,23 kB]

výkres veřejně prospěšných staveb a opatření [PDF 617,51]

koordinační výkres [ PDF 1,82 kB]

výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF 939,06]

textová část  [PDF 685,30]

 

 

Vyvěšeno
01. 11. 2018
Sejmuto
16. 11. 2018
PDF, 1.7Mb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu

 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu 

Vyvěšeno
30. 10. 2018
Sejmuto
16. 11. 2018
PDF, 296.3Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - stavební povolení, Nové Veselí - obchvat

Vyvěšeno
15. 10. 2018
Sejmuto
16. 10. 2018
PDF, 348.1Kb Stáhnout

dokument v další kategorii

14785263639

Kontakt

Městys Nové Veselí
Na Městečku 114
592 14 Nové Veselí

E-mail: obec@noveveseli.cz
Tel.: 566 667 121
Tel.: 566 667 292
Mobil: 602 946 182

Meteoradar
Čapí webkamera

jak triditfond vysocinahavlickuv krajsvazek obci pooslavi

Odběr novinek

Přihlaste se k bezplatnému zasílání novinek z tohoto webu do Vaší e-mailové schránky.

V návaznosti na platnou legislativu v ČR v oblasti ochrany osobních údajů sdělujeme, že na všech společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných městysem Nové Veselí a ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkovou organizací mohou být pořizovány fotodokumentace, audio a video nahrávky, které případně budou zveřejňovány v tištěných a elektronických informačních médiích městyse Nové Veselí a ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové organizaci. Každý účastník na těchto akcích zároveň dává souhlas k možnému jeho zveřejnění v těchto médiích, jakož i dětí, za které zodpovídají v tomto souhlasu jejich zákonní zástupci.

Textová verze Mapa stránek Prohlášení o přístupnosti

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.