Úřední deska

Všeobecné

Historie
Vyvěšeno
11. 12. 2018
Sejmuto
11. 01. 2019
PDF, 240.8Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1

Vyvěšeno
05. 12. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 474.4Kb Stáhnout

Žádost o poskytnutí informace - č.j. 1017/2018

Vyvěšeno
29. 11. 2018
Sejmuto
17. 12. 2018
PDF, 267.8Kb Stáhnout

Výzva k podání nabídky + zadávací dokumentace k VZ Oprava chodníku K Újezdu

Krycí list, čestné prohlášení, slepý rozpočet,návrh smlouvy o dílo

Vyvěšeno
28. 11. 2018
Sejmuto
14. 12. 2018
PDF, 191.3Kb Stáhnout

Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse

dne 14. 12. 2018 od 18.00 hod

Vyvěšeno
09. 11. 2018
Sejmuto
21. 12. 2018
PDF, 94.6Kb Stáhnout

Veřejná vyhláška - oznámení řízení o návrhu změny č. II územního plánu Nové Veselí

Přílohy:


výkres základního členění [PDF 605,36 kB]

hlavní výkres [PDF 733,23 kB]

výkres veřejně prospěšných staveb a opatření [PDF 617,51]

koordinační výkres [ PDF 1,82 kB]

výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF 939,06]

textová část  [PDF 685,30]

 

 

Vyvěšeno
23. 01. 2018
Sejmuto
23. 01. 2028
PDF, 214.1Kb Stáhnout

Oznámení o nálezu opuštěné věci

Nakládání s majetkem

Historie

Rozpočty

Historie
Vyvěšeno
06. 12. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 196.6Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 28/2018

Vyvěšeno
06. 12. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 202.1Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 27/2018

Vyvěšeno
28. 11. 2018
Sejmuto
14. 12. 2018
PDF, 618.6Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu na rok 2019

Vyvěšeno
28. 11. 2018
Sejmuto
14. 12. 2018
PDF, 402Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2019

Vyvěšeno
19. 11. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 197.9Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 26/2018

Vyvěšeno
29. 10. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 195.2Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 25/2018

Vyvěšeno
09. 10. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 199.4Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 23/2018

Vyvěšeno
09. 10. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 194.5Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 24/2018

Vyvěšeno
21. 09. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 197.1Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 21/2018

Vyvěšeno
21. 09. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 197.9Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 22/2018

Vyvěšeno
22. 08. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 202.1Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 19/2018

Vyvěšeno
22. 08. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 202.1Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 20/2018

Vyvěšeno
03. 08. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 201.6Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 18/2018

Vyvěšeno
30. 07. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 192.6Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 17/2018

Vyvěšeno
12. 07. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 199.6Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 16/2018

Vyvěšeno
16. 06. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 204Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 12/2018

Vyvěšeno
11. 06. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 201.9Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 14/2018

Vyvěšeno
11. 06. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 22.2Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 15/2018

Vyvěšeno
31. 05. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 195.5Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 13/2018

Vyvěšeno
22. 05. 2018
Sejmuto
30. 06. 2019
PDF, 2Mb Stáhnout

Závěrečný účet městyse Nové Veselí rok 2017

FIN 2-12; Příloha; Rozvaha; VýsledovkaAudit 2017Inventurní zpráva

Vyvěšeno
27. 04. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 196.1Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 10/2018

Vyvěšeno
27. 04. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 192.6Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 11/2018

Vyvěšeno
12. 04. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 195.3Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 9/2018

Vyvěšeno
03. 04. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 194.1Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 8/2018

Vyvěšeno
12. 03. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 190Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 7/2018

Vyvěšeno
05. 03. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 197.6Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 5/2018

Vyvěšeno
05. 03. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 196.4Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 6/2018

Vyvěšeno
20. 02. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 194.4Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 3/2018

Vyvěšeno
20. 02. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 192.4Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 4/2018

Vyvěšeno
06. 02. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 22.2Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 1/2018

Vyvěšeno
06. 02. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 193.8Kb Stáhnout

Rozpočtové opatření 2/2018

Vyvěšeno
11. 12. 2017
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 119.4Kb Stáhnout

Rozpočet městyse Nové Veselí na rok 2018

Vyvěšeno
27. 03. 2017
Sejmuto
31. 12. 2021
PDF, 30.2Kb Stáhnout

Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2021 městys Nové Veselí

Rozpočty ostatní organizace

Historie
Vyvěšeno
10. 12. 2018
Sejmuto
31. 12. 2019

Svazek obcí POOSLAV9

Svazek obcí POOSLAVÍ oznamuje, že  schválený rozpočet na rok 2019 , schválený střednědobý výhled na rok 2019-2023 jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách svazku www.svazekobcipooslavi.cz . Uvedené dokumenty v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse Nové Veselí, Na Městečku 114, Nové Veselí. 

Vyvěšeno
28. 11. 2018
Sejmuto
14. 12. 2018
PDF, 608.6Kb Stáhnout

Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Nové Veselí na rok 2019

Vyvěšeno
16. 05. 2018
Sejmuto
30. 06. 2019
PDF, 5.3Mb Stáhnout

Svazek obecních lesů Přibyslav - ZÚ 2017

Svazek obecních lesů Přibyslav - Záveřečný účet 2017

Vyvěšeno
26. 03. 2018
Sejmuto
31. 12. 2022
PDF, 369.3Kb Stáhnout

ZŠ a MŠ Nové Veselí - SVR 2019 - 2022

Vyvěšeno
08. 01. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 707.7Kb Stáhnout

Svazek obecních lesů Přibyslav - Rozpočet 2018

Vyvěšeno
08. 01. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 432Kb Stáhnout

Svazek obecních lesů Přibyslav - SVR 2018-2020

Vyvěšeno
01. 01. 2018
Sejmuto
31. 12. 2018

Svazek obcí POOSLAVÍ

Svazek obcí POOSLAVÍ oznamuje, že schválený závěrečný účet, hospodaření Svazku obcí POOSLAVÍ za rok 2017, schválený rozpočet na rok 2018 , schválený střednědobý výhled na rok 2019-2023 a rozpočtová opatření za rok 2018 jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách svazku www.svazekobcipooslavi.cz . Uvedené dokumenty v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři Úřadu městyse Nové Veselí, Na Městečku 114, Nové Veselí. 

Vyvěšeno
01. 01. 2018
Sejmuto
30. 03. 2019

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Svazek obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko oznamuje, že schválený závěrečný účet 2017, hospodaření SVK Žďársko, schválený rozpočet na rok 2018 a schválený střednědobý výhled na rok 2019-2022 a rozpočtová opatření roku 2018 jsou zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách svazku www.svkzdarsko.cz v záložce Dokumenty Uvedené dokumenty v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři SVK Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou. 

Vyvěšeno
07. 12. 2017
Sejmuto
31. 12. 2018
PDF, 24.9Kb Stáhnout

ZŠ a MŠ Nové Veselí - schválený rozpočet 2018

Veřejnoprávní smlouvy

Historie
Vyvěšeno
08. 10. 2018
Sejmuto
08. 10. 2028
PDF, 3.1Mb Stáhnout

VPS - diecézní charita

Vyvěšeno
30. 07. 2018
Sejmuto
30. 07. 2028
PDF, 1.7Mb Stáhnout

VPS - TJ Sokol dodatek

Vyvěšeno
04. 04. 2018
Sejmuto
04. 04. 2028
PDF, 2.6Mb Stáhnout

VPS - Centrum Zdislava

Vyvěšeno
14. 02. 2018
Sejmuto
14. 02. 2028
PDF, 2.3Mb Stáhnout

VPS - ŘKC

Vyvěšeno
05. 02. 2018
Sejmuto
05. 02. 2028
PDF, 3.1Mb Stáhnout

VPS - Diecézní charita Brno

Vyvěšeno
11. 12. 2017
Sejmuto
11. 12. 2027
PDF, 1.1Mb Stáhnout

VPS - TJ Sokol dodatek

Vyvěšeno
31. 07. 2017
Sejmuto
31. 07. 2027
PDF, 2.3Mb Stáhnout

VPS - TJ Sokol - ubytovna

Vyvěšeno
14. 03. 2017
Sejmuto
14. 03. 2027
PDF, 2.5Mb Stáhnout

VPS - Centrum Zdislava

Vyvěšeno
20. 02. 2017
Sejmuto
20. 02. 2027
PDF, 2.3Mb Stáhnout

VPS - Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Vyvěšeno
01. 02. 2017
Sejmuto
01. 02. 2027
PDF, 1.9Mb Stáhnout

VPS - ŘKC

Vyvěšeno
01. 02. 2017
Sejmuto
01. 02. 2027
PDF, 2.2Mb Stáhnout

VPS - TJ Sokol 2017_1

Vyvěšeno
27. 09. 2016
Sejmuto
27. 09. 2026
PDF, 747.2Kb Stáhnout

VPS - TJ Sokol - dodatek

Vyvěšeno
05. 08. 2016
Sejmuto
05. 08. 2026
PDF, 162.2Kb Stáhnout

VPS - TJ Sokol 2016_2

Vyvěšeno
13. 04. 2016
Sejmuto
13. 04. 2026
PDF, 2Mb Stáhnout

VPS - Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.

Vyvěšeno
13. 04. 2016
Sejmuto
13. 04. 2026
PDF, 2Mb Stáhnout

VPS - Centrum Zdislava

Vyvěšeno
27. 01. 2016
Sejmuto
27. 01. 2026
PDF, 162.2Kb Stáhnout

VPS - TJ Sokol 2016_1

Vyvěšeno
22. 12. 2015
Sejmuto
31. 12. 2025
PDF, 1.3Mb Stáhnout

VPS - Diecézní charita

Vyvěšeno
24. 09. 2015
Sejmuto
30. 09. 2025
PDF, 1.4Mb Stáhnout

VPS - TJ Sokol 2015 - 2

Vyvěšeno
29. 04. 2015
Sejmuto
30. 04. 2025
PDF, 1.4Mb Stáhnout

VPS 2015 - ŘKC

Vyvěšeno
23. 04. 2015
Sejmuto
01. 05. 2025
PDF, 812.9Kb Stáhnout

VPS - TJ Sokol 2015_1

Kontakt

Městys Nové Veselí
Na Městečku 114
592 14 Nové Veselí

E-mail: obec@noveveseli.cz
Tel.: 566 667 121
Tel.: 566 667 292
Mobil: 602 946 182

Kde nás najdete
Čapí webkamera

jak triditfond vysocinahavlickuv krajsvazek obci pooslavi

Odběr novinek

Přihlaste se k bezplatnému zasílání novinek z tohoto webu do Vaší e-mailové schránky.

Odesláním souhlasíte se zpracováním údajů.

V návaznosti na platnou legislativu v ČR v oblasti ochrany osobních údajů sdělujeme, že na všech společenských, kulturních a sportovních akcích pořádaných městysem Nové Veselí a ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkovou organizací mohou být pořizovány fotodokumentace, audio a video nahrávky, které případně budou zveřejňovány v tištěných a elektronických informačních médiích městyse Nové Veselí a ZŠ a MŠ Nové Veselí, příspěvkové organizaci. Každý účastník na těchto akcích zároveň dává souhlas k možnému jeho zveřejnění v těchto médiích, jakož i dětí, za které zodpovídají v tomto souhlasu jejich zákonní zástupci.

RSS sitemap